News
 • Admin Desk

   

  Podstawowe wyjądkowo proste w obsłudze narzędzie oparte na przeglądarce www dla Administratorów nieruchomości, Serwisów technicznych, itp. Dostępne w polskiej wersji językowej.

   

A A A

Oferta

Oferujemy w zakresie dostarczania i utrzymania oprogramowania typu CMMS :

 

 • Wdrożenia, utrzymanie, administrowanie systemów typu CMMS.

 • Zapewnienie dostępu do usług w systemie 24h/7dni za pomocą przeglądarki www.

 • Pomoc w tworzeniu harmonogramów, rejestrów, protokołów odbioru prac.

 • Dostosowanie oprogramowania do zapotrzebowania klienta.

 • Sprawdzanie dostępności usług.

 • Zarządzanie serwerami Linux.

 • Wprowadzanie aktualizacji.

 • Generowanie raportów.

 • Budowanie bazy wiedzy.

 

Oferujemy w zakresie utrzymania ruchu, konserwacji :

 

 • Utrzymanie stanu technicznego budynków wraz z znajdującymi się w nich urządzeniami

  w odpowiednim stanie technicznym tak aby ich użytkowanie nie zagrażało bezpieczeństwu i ochronie środowiska.

 • Wprowadzenie rozwiązań i innowacji pozwalających obniżyć koszty eksploatacyjne.

 • Przeprowadzanie pomiarów okresowych.